Українська Державна Інноваційна Компанія


Українська Державна Інноваційна Компанія (УДІК)  - є небанківською фінансово-кредитною організацією, що здійснює кредитування інноваційних проектів. Створена на базі колишнього Інноваційного фонду України в 2000р.

УДІК зіткнулося з великою технічною проблемою при експлуатації попередньої інформаційної системи, розробленої спеціально під специфіку підприємства на базі платформи 7.7. Розробка і впровадження тривала більше двох років і закінчилося повним технологічним провалом. В процесі не тривалої експлуатації - розроблена система показала себе як дуже інерційний програмне творіння, перенасичене подвійними записами регістрів і проводок. В результаті настав той час, коли програму стало просто неможливо використовувати. Тому керівництво компанії прийняло рішення про перехід на нову СУБД, яка змогла б працювати швидко і ефективно і в квітні 2004 р наше підприємство запросили для здійснення проекту по автоматизації діловодства в бухгалтерському та податковому обліках. Наша компанія провела експрес - аналіз існуючого стану документа обороту. Були виявлені всі слабкі сторони існуючого обліку та визначено шляхи виходу з існуючої ситуації.

Для реалізації даного проекту була обрана типова конфігурація Бухгалтерія 7.7 для України під Microsoft SQL.

На підставі обстеження були внесені зміни в конфігурацію за такими видами обліку:

  • розрахунок заробітної плати (різні види фінансування);
   • облік основних засобів (оренда необоротних активів);
    • зміни податкового обліку;
     • доопрацювання в регламентованої звітності.

    Впровадження нової конфігурації пройшло всього за три місяці. Система вийшло простий і наочної. Користувачі швидко освоїли всі основні можливості даної програми.