ЕВРОВІКНОБУД


Отримавши замовлення на проектне впровадження, від компанії "ЕВРОВІКНОБУД" спеціалізується на будівельному бізнесі, а саме на виробництві та монтажі світлопроникного алюмінієвих і металопластикових конструкцій системи SCHUCO, в процесі обстеження стало ясно, що потрібно впроваджувати систему УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Це було позначено тим, що діюча система обліку на базі версії 7.7 ніяк не могла охопити всю специфіку багатоступінчастого виробництва (переділів), обліку сторонньої переробки матеріалів (фарбування і рихтування алюмінію), робота з постачальниками, субпідрядниками, виробничого планування матеріалів з прив'язкою до технологічними картами , а також ведення монтажу на об'єктах зі своїм приоб'єктний склад. (Тим більше що у засновників вже давно було величезне бажання отримувати оперативну інформацію, на якій стадії знаходиться виконуються замовлення від підрядників, і які з цих замовлень рентабельні, а які ні. Коли бачиш реальну рентабельність в розрізі витрат на сировину і матеріалів, витрат на оплату праці і витрат субпідрядників, з витратами на транспортні перевезення, то це дозволяє припинити безконтрольний витрата матеріалів в компанії, утримувати терміни виконання виробничих операцій, і отримувати прозору систему постачання з граф кому поставок і контролем платежів з контрагентами. Було прийнято рішення впроваджувати).

 

На першому етапі, що зайняло приблизно 2 місяці, був виконаний аналіз потреб компанії. Зокрема: було проведено інтерв'ювання з співробітниками підприємства в різних підрозділах, на керівних і на робітничих спеціальностях. Слухали і фіксували всі нюанси роботи та взаємовідносин одних відділів з іншими, записували бажання кожного працівника, якому було не байдуже зручність роботи свого місце. Також вивчали діючий бізнес процеси, особливо процес взаємодії конструкторського відділу з виробництвом і монтажними бригадами, відділу логістики з бухгалтерією і т.п. Це дозволило розширити коло завдань, що стоять перед новою системою обліку, і зрозуміти які ресурси для впровадження будуть затребувані.

 

На другому етапі робіт необхідно було внести доопрацювання і зміни в типову конфігурацію інформаційної системи, які були виявлені в процесі обстеження, а саме:

 

 • Була определана потреба в програмної інтеграції конструкторської програми з базою даних, щоб зменшити людський фактор при ручному введенні інформації, а також збільшити швидкість занесення великих специфікацій, не збільшуючи при цьому штат співробітників.
 • Створено нові механізми для автоматичного обліку аналогів номенклатури, метою яких виробити поклади залишків комплектуючих і матеріалів на складах зі старими артикулами, що дозволило б вивільнити матеріальні активи, заморожених в матеріалах на складах.

 

 • Створено додаткові можливості для імпорту специфікацій в основні документи обліку, що не ручним введенням позицій, а завантаженням з табличних документів, створених в програмі MS Excel. Що збільшило швидкість введення і зменшило кількість помилок.
 • Додатково були внесені в документообіг статуси з основним документом, для того щоб: перше - розподілити ролі між співробітниками, друге - для чіткого напрямку протікання замовлення всередині компанії з можливістю в будь-який момент зрозуміти, де зараз відбувається затримка або збій, і по-третє, банально бачити на якій стадії знаходиться виконання замовлення, для орієнтування замовника і керівництва.


 • Була визначена потреба в розширенні функціоналу, в частині ведення автотранспортного обліку, і отримання звітності за витратами кожного виїзду в окремо, з можливістю розподілу даних витрат на собівартість продукції, що випускається.
 • Додатково розроблений документ для ведення власного та орендованого будівельного обладнання - це люльки, спеціальна техніка і т.д. і т.п., з урахуванням закріплення до будівельній бригаді і контролем дат введення в експлуатацію та термінів отримання дозвільних документів. Виконання даного функціоналу призначене для використання в Android пристроїв (Тонкі форми документа).


 • Додатково доопрацьована форма картки співробітника для ведення в них об'ємного архіву обов'язкових дозвільних документів, навчання і допусків з нагадуваннями закінчення терміну дії документа або вимоги проходження спеціального навчання співробітника.
  

 • Було проведено об'єднання з програмою розрахунку металопластикових конструкцій WinCalc, яка дає доступ до віддаленої дилерської версії, з якої натисненням однієї кнопки вивантажувалася специфікація по виробу і список готової продукції.
 • Розширено функціонал системи нарахування, виплати і обліку по заробітній платі в управлінському обліку, так як компанія має п'ять окремих способів нарахування (за різними напрямками бізнесу): виробництво алюмінієвих виробів, виробництво металопластикових виробів, сервісна служба, служба монтажу алюмінієвих виробів і монтажу металопластикових виробів.


 • Була розроблена нова схема обліку резервування матеріалів і конструкцій для врахування потреб власного виробництва в розрізі кожного замовлення від покупця. З можливістю автоматичного зняття резерву матеріалів під час передачі його в виробництво.
 • Повністю опрацьований механізм специфікацій виробів з прив'язкою до технологічними картами за номерами виробничих операцій і робочих центрів. З використанням документа «План виробництва за зміну» для розподілу навантаження на виробничі центри з випуску продукції в позамовному виробництві.


 • Створено новий механізм автоматичного заповнення посилань документа «Замовлення Покупця» в усіх документах пов'язаних з виробничим процесом, що дозволило побачити всю структуру підпорядкованості замовлення. Даний механізм створив нові можливості для формування всіх аналітичних звітів в розрізі Замовлення Покупця, наприклад звіт "Валовий прибуток".


На третьому етап впровадження - були підготовлені і перенесені всі аналітичні залишки з управлінського та бухгалтерського обліку в розрізі контрагентів, матеріалів, готової продукції МШП, ОС, і інших. 
Виконувалася без зупинки виробництва поетапна інвентаризація товарно-матеріальних засобів. Результат інвентаризації дав розуміння реальних залишків ТМЦ компанії, на підставі якої було проведено аналіз можливого підбору аналогів, що дозволило розморозити значну частину зберігаються залишків матеріалів і конструкцій і пустити їх у виробництво. Також адаптувався вид найменування номенклатури, вводилися або коректувалися артикули під єдиний стандарт компанії. Одночасно були проведені навчання складських працівників та операторів бази даних, які формували документи для виробництва вже в новому форматі без зупинки поточної роботи. Також було проведено навчання обліковців і постачальників і настройка допоміжних звітів і зручних для роботи інтерфейсів. Цей процес зайняв 2,5 місяці безперервної роботи.

І на четвертому і самому тривалому етапі в 6 місяців, відбувалося основне навчання співробітників компанії на їх робочих місцях з доступом до бази даних, з налаштуванням інтерфейсів і звітів. Також опрацьовувалися і коректувалися документи з урахуванням всіх зауважень і прохань співробітників, озвучених та обумовлених на загальних нарадах, де все фіксувалося, і відразу оформлялося як тех. завдання з уже встановленим терміном виконання.

В процесі експлуатації конфігурації УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.3, була проведена оптимізація роботи інформаційної бази на платформи 1С:Підприємство  з урахуванням зростання продуктивності Server (а) кластерів і часу відгуку програмного ключа клієнтських ліцензій.

В кінцевому підсумку, компанія з чисельністю в 230 співробітників, двома виробництвами, трьома складами і двома офісами, закрила всі свої потреби в управлінні підприємством..