ДП СЗТФ "Прогресс"


Державне підприємство Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" - є дочірньою компанією ДК «Укрспецекспорт», заснована відповідно до рішення уряду України і наділена повними правами в галузі експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У вересні 2004 року керівництво фінансового департаменту підприємства «ПРОГРЕС» прийняло рішення про впровадження в департаменті нової комп'ютерної інформаційної системи для вирішення оперативних завдань контролю і аналізу валютних договорів (проектів) з замовниками.

На той момент весь облік вівся, не автоматизоване, використовуючи розрізнені електронні таблиці, що не давало наочності в отриманні оперативної інформації по валютним договорами. Формування звітності в управлінському обліку відбувалося практично в ручному режимі, що безсумнівно, негативно позначалося на ефективності управління самою компанією. Був потрібен принципово новий інструмент для використання в управлінському обліку.

Складність даного проекту полягала ще і в тому, що в поточному обліку присутні елементи фінансового планування. Необхідно було за кожним договором або контрактом (який був підпорядкований батьківського проекту) складати план видів робіт з плановими сумами витрат, і контролювати їх виконання по виконаному фактом.

Вибір припав на конфігурацію «Торгівля і Склад для України», так як на підприємстві було потрібно вести тільки управлінський облік. Фахівцями нашого підприємства були проведені наступні заходи:

  • складена докладна схема бізнес процесів управлінського обліку за договорами;
  • розроблений перелік робіт з доопрацювання та зміни поточної конфігурації;
  • складено докладний план всіх етапів з розробки та впровадження даного програмного продукту.

    Термін всього проекту з періодом дослідної експлуатації склав 5 місяців. По завершенню всіх етапів робіт, фінансовий департамент ДП СЗТФ «ПРОГРЕС» відчув себе в новій якості, так як він отримав потужний інструмент оперативного реагування для контролю стану договорів і аналізу їх виконання, а значить, ефективність і якість управління підприємством стало рости. Керівництво підприємством було вдячно нашим фахівцям із упровадження, за швидку і якісну роботу.