УКРГЕОФІЗИКА

Державне геофізичне підприємство«Укргеофізика» є найбільшою організацією з проведення геофізичних робіт на нафту, газ та інші види корисних копалин в Україні. Маючи більш ніж 50-річним досвідом, підприємство виконує дослідження із застосуванням широкого комплексу геофізичних методів в основних геологічних регіонах України, а також за кордоном.

У центральному апараті підприємства довгі роки вівся тільки ручної облік, нове керівництво в лютому 2008р. прийняло рішення про впровадження фінансового обліку з використання план - фактного аналізу і створення нової структури центрів фінансової відповідальності (ЦФО) з урахуванням організаційної ієрархії підприємства, а також створення єдиного консолідованого обліку в складі всіх структурних регіональних підрозділів. Для здійснення поставленого завдання була обрана конфігурація "Управління Виробничим Підприємством для України" під управління Microsoft SQL ...

Перед початком впровадження була проведена робота з управлінського консалтингу з метою оптимізації бізнес - процесів, які протягом довгого часу залишалися без зміни і вимагали перегляду і нового осмислення.

На підставі проведеного аналізу були створені нові, більш оптимальних схеми обліку в бухгалтерському, податковому та управлінському обліку.

Процес звикання до нових методикам обліку був дуже болючим і важким, багато співробітників компанії не витримували збільшеного рівня професійних вимог і звільнялися. Відбувалося природне оновлення та реструктуризація відділів, задіяних у впровадження нової інформаційної ERP-системи, що в майбутньому позитивно позначилося на керованості підприємства і його ланок.

Автоматизація охопила три відділи: відділ бухгалтерії, плановий відділ, відділ кадрів.

В процесі самого впровадження були виявлені ще багато специфічних моментів, які були виявлені в процесі обстеження підприємства. Це в свою чергу накладала відбиток на тривалість впровадження даної програми.

Були впроваджені (з внутрішніми доробками коду конфігурації) наступні підсистеми: 
 • управління Закупівлями;
 • керування продажами;
 • управління грошовими коштами;
 • управління Зарплатою;
 • управління Бухгалтерії.

    Перероблений блок обліку "Розрахунку заробітної плати в рег. Обліку та управлінському обліку" з урахуванням внутрішньої специфіки підприємства.
    Створена нова таблиця рахунків відповідностей в регламентованому обліку з розрахунку зарплати.
    Розширено план рахунків в конфігурації.
    Доопрацьовано документ "Закриття місяця".
    Створено новий документ "Закриття виробничих рахунків".
    Розроблено нову методику закриття періоду і реформація балансу в регламентованому обліку.
    Були внесені зміни практично в усі форми регламентованих звітів, які відображають специфіку обліку підприємства.

    У найближчих планах:

    • Впровадити підсистему «Управління Виробництвом»
    • Перекласти конфігурацію на нову платформу 1С:Підприємство.