Передпроектні роботи

Передпроектне обстеження підприємства один з найважливіших етапів успішного впровадження проекту. Цей етап служить фундаментом для всієї подальшої роботи над проектом.

Передпроектне обстеження починається з ознайомлювальних бесід з керівництвом компанії, а також з керівниками структурних підрозділів.

З початку виявляються основні проблеми підприємства, описуються поточні бізнес-процеси в управлінні компанії. Керівництво визначає основні структурні одиниці підприємства, а так само виділяє першочергові, найбільш важливі і менш важливі завдання, які необхідно досягти в процесі реалізації проекту. На підстави цих обстежень складаються схеми роботи відділів і схеми документообігу.

Ці заходи дозволяє чітко побачити недоліки управлінської структури, її можливу надмірність або "вузькі" місця, і дозволяє, в деяких випадках, прийняти необхідні рішення по частковому реорганізації відділів, перенесення окремих функцій з одних підрозділів на інші, ще до початку складання технічного завдання на автоматизацію . Це дозволяє уникнути частої переробки технічного завдання під час реалізації проекту, і тим самим, уникнути затягування реалізації проекту.

Як ми бачимо - що передпроектну обстеження дуже корисно не тільки для здійснення реалізації проекту, а й для самого підприємства. Воно дозволяє провести деякий реінжиніринг бізнес-процесів який необхідний для досягнення стратегічних цілей і приведення організаційної структури у відповідність з корпоративною стратегією розвитку підприємства.

Передпроектне обстеження є основою для складання технічного завдання. У предпроектном обстеженні намічені можливі шляхи спрощення автоматизації документообігу, відображені загальні побажання керівників відділів і компанії в цілому, до схем реалізації проекту.