Міграция Microsoft AZURE в НПУ имені М. П. Драгоманова

1  Вихідні дані проекту

У бухгалтерії, планово-економічному відділі та відділі кадрів Університету використовувалася група додатків 1С:Підприємство, яка була розгорнута на трьох фізичних серверах під керуванням Microsoft Windows Server 2003 і з використанням Microsoft SQL Server 2000. Сервера мали 100% морального зносу і 90% фізичного зносу.

Необхідно було вирішити завдання міграції існуючої бази даних на нову програмно-апаратну платформу.


2  Варіанти вирішення

У зв'язку з істотними труднощами міграції бази даних з програмної платформи 7.7 до програмної платформи 8.3 було прийняте рішення залишити існуючі програми на програмній платформі 7.7.

Виходячи з цього, залишилися два варіанти міграції додатків.

Перший. Модернізація існуючої локальної обчислювальної інфраструктури шляхом закупівлі нового серверного апаратного забезпечення. Але тут виявилися деякі проблеми. Стабільна робота програмної платформи 7.7 гарантується виробником лише під управлінням операційної системи Microsoft Windows Server 2003, а в якості системи управліннями базами даних може бути застосована версія SQL-сервера не молодше за Microsoft SQL Server 2000, який, в свою чергу, може працювати лише під управлінням того ж Microsoft Windows Server 2003. у зв'язку з тим, що на даний час супроводу та підтримка Microsoft Windows Server 2003 в зв'язку з застарілістю не здійснюється, тому його установка на сучасне серверне апаратне забезпечення не є віз Можна. Тому для міграції програмного комплексу 1С необхідно додатково придбати Microsoft Windows Server 2012 і в режимі віртуалізації інсталювати на нього Microsoft Windows Server 2003. Це буде означати суттєві додаткові витрати і ускладнення в подальшому супроводі комплексу.

Другий. Проведення міграції програмного комплексу 7.7 і відповідних баз даних до віртуального хмарі в середовищі Microsoft Azure. Цей варіант не вимагає ніяких додаткових витрат на придбання апаратного та системного програмного забезпечення. Забезпечує стабільну роботу комплексу, високий рівень захисту даних і підтримки їх цілісності.

Проаналізувавши обидва варіанти було прийняте рішення щодо реалізації другого, а саме міграції до віртуальному середовищі MicrosoftAzure.


3  Реалізація проекту

Реалізація проекту складалася з наступних етапів: 

 • проведення модернізації відповідного сегмента локальної мережевої інфраструктури Університету:
 • відкриття аккаунта в Microsoft Azure;
 • підготовка образу віртуальної машини (ВМ) під керуванням Microsoft Windows Server 2003 на локальному сервері;
 • завантаження образу ВМ до віртуального сховища;
 • створення ВМ і відповідної віртуальної обчислювальної інфраструктури з використанням образу, який був завантажений;
 • інсталяційна ВМ Microsoft SQL Server 2008;
 • інсталяція програмної платформи 7.7.
 • здійснення міграції існуючих баз даних;
 • налаштування програмного комплексу 7.7;
 • дослідна експлуатація програмного комплексу;
 • введення в промислову експлуатацію

          Після 4-х місяців промислової експлуатації було встановлено, що віртуальний сервер під керуванням Windows Server 2003 не забезпечує стабільної роботи системи в зв'язку з тим, що ця операційна система офіційно не підтримується в середовищі Microsoft Azure. Тому було прийняте рішення щодо розгортання нового віртуального сервера під керуванням Windows Server 2008 R2 Datacenter і перенесення на нього додатків 7.7 і відповідної бази даних, що і було зроблено в лютому 2016 року. На даний момент вся система працює стабільно і без збоїв.


          4  Результати реалізації проекту

          В результаті реалізації проекту:

          • отримана більш висока ступінь підтримки цілісності баз даних і забезпечення їх безпеки за рахунок використання в якості СКБД Microsoft SQL Server 2008 і зберігання трьох реплікації баз даних в локально-надмірному сховище Microsoft Azure;
          • висока ступінь доступності сервісу (99,95%) за рахунок наявності трьох реплікації віртуальної машини (за час дослідної та промислової експлуатації не було простоїв на увазі збоїв апаратного і системного програмного забезпечення);
          • істотно підвищена швидкість обробки програмним комплексом запитів користувачів за рахунок використання в центрі дати Microsoft Azure найсучаснішого апаратного і системного програмного забезпечення;
          • зникла необхідність підтримки в робочому стані та оновлення апаратного забезпечення комплексу;
          • очікуваний економічний ефект у вигляді економії коштів представлятиме близько 264 тис. грн. за три наступні роки.